Episode list & details from:  TVmaze •  TV.com

              Original
 Episode #   Prod #   Air Date  Titles
_____ ______ ___________ ___________ ___________________________________________

Season 1

1.   1-1         10 Oct 93  Ishinabe vs. Maruyama Takeshi (Salmon)
2.   1-2         17 Oct 93  Michiba vs Kobayakawa Yousei (Foie Gras)
3.   1-3         31 Oct 93  Chen vs Indoragori Paulo (Blow fish)
4.   1-4         07 Nov 93  Chen vs Kudo Toshiyuki (Tofu)
5.   1-5         14 Nov 93  Michiba vs Syu Tomiteru (Lobster)
6.   1-6         21 Nov 93  Chen VS Tei Kazuhiko (Octopus)
7.   1-7         28 Nov 93  Ishinabe vs Muto Masato (Daikon Radish)
8.   1-8         05 Dec 93  Michiba vs Syu Tomitoku (Crab)
9.   1-9         12 Dec 93  Ishinabe vs Oyama Eizo (Banana)
10.  1-10        19 Dec 93  Ishinabe vs Jacques Borie (Chicken)

Season 2

11.  2-1         09 Jan 94  Michiba vs Shu Tomitoku (Pork)
12.  2-2         16 Jan 94  Chen vs Wan Weiping (Squid)
13.  2-3         23 Jan 94  Michiba vs Hoshino Jun (Egg)
14.  2-4         30 Jan 94  Michiba vs Tanabe Toshio (Sea Bream)
15.  2-5         06 Feb 94  Chen vs Taniguchi Kouichi (Shrimp)
16.  2-6         13 Feb 94  Michiba vs Masaki Kazuyoshi (Anago Eel )
17.  2-7         20 Feb 94  Chen vs Kandagawa Toshiro (Flounder)
18.  2-8         27 Feb 94  Sakai vs Guy Shokr (Oyster)
19.  2-9         06 Mar 94  Chen vs Kondo Shinji (Wheat)
20.  2-10        13 Mar 94  Sakai vs Kitami Hiroyuki (Tomato)
21.  2-11        20 Mar 94  Chen vs Kagata Kyoko (Scallop)
22.  2-12        27 Mar 94  Michiba vs Otakura Hideaki (Cheese)
23.  2-13        08 Apr 94  Michiba vs Goto Koichiro (Rice)
24.  2-14        15 Apr 94  Chen vs Munetaka Takahashi (Bamboo Shoots)
25.  2-15        22 Apr 94  Sakai vs Mario Nakagawa (Lamb)
26.  2-16        29 Apr 94  Michiba vs Yukio Hattori (Truffle)
27.  2-17        06 May 94  Chen vs Hiromi Yamada (Cabbage)
28.  2-18        13 May 94  Sakai vs Hiromi Funatsu (Bonito)
29.  2-19        20 May 94  Sakai vs Masatoshi Kimura (Duck)
30.  2-20        27 May 94  Chen vs Kiyoshi Takahashi (Carrot)
31.  2-21        03 Jun 94  Michiba vs Kuniyuki Ishikawa (Natto)
32.  2-22        10 Jun 94  Michiba vs Katsumi Hanato (Sweetfish)
33.  2-23        17 Jun 94  Sakai vs Yuji Wakiya (Sea Urchin)
34.  2-24        24 Jun 94  Chen vs Masahiko Miyamoto (Milk)
35.  2-25        01 Jul 94  Chen vs Koichi Tabata (Eggplant)
36.  2-26        08 Jul 94  Michiba vs Takashi Mera (Tuna)
37.  2-27        15 Jul 94  Sakai vs Tadaaki Shimizu (Homard (Lobster))
38.  2-28        22 Jul 94  Michiba and Chen vs Joël Bruant and Masafumi Furutaka (Sea Bass)
39.  2-29        29 Jul 94  Sakai vs Mitsuru Saito (Beef)
40.  2-30        05 Aug 94  Michiba vs Yasuhiko Yoshida (Eel)
41.  2-31        12 Aug 94  Sakai vs Hirohisa Koyama (Pike Eel)
42.  2-32        19 Aug 94  Chen vs Katsuyo Kobayashi (Potato)
43.  2-33        26 Aug 94  Michiba vs Keiji Nakazawa (Corn)
44.  2-34        02 Sep 94  Chen vs Hideki Ohsako (Mushroom)
45.  2-35        09 Sep 94  Michiba vs Artur J. Rütter (Bell Pepper)
46.  2-36        16 Sep 94  Michiba vs Tsutomu Hiroi (Saury)
47.  2-37        23 Sep 94  Sakai vs Sotetsu Fuji (Yam Potato)
48.  2-38        30 Sep 94  Chen vs Takashi Saito (Prawn)
49.  2-39        07 Oct 94  Sakai vs Masamitsu Takahashi (Matsutake Mushrooms)
50.  2-40        14 Oct 94  Michiba vs Xu Peirong (Shark Fin)
51.  2-41        21 Oct 94  Sakai vs Sekihata Katsuyuki (Bread)
52.  2-42        28 Oct 94  Chen vs Koji Kobayashi (Pumpkin)
53.  2-43        04 Nov 94  Michiba vs Yasuo Kawada (Anglerfish)
54.  2-44        11 Nov 94  Chen vs Sugita Tadashi (Shanghai Crab)
55.  2-45        18 Nov 94  Michiba vs Tatsuo Umemiya (Horse Mackerel)
56.  2-46        25 Nov 94  Sakai vs Seiya Kawasaki (Quail)
57.  2-47        02 Dec 94  Chen vs Toshikatsu Nakagawa (Noodle)
58.  2-48        09 Dec 94  Michiba vs Hiroshi Furusho (Turkey)
59.  2-49        16 Dec 94  Sakai vs Masayo Waki (Strawberry)
60.  2-50        23 Dec 94  Mr. Iron Chef 1994: Preliminaries

Season 3

61.  3-1         02 Jan 95  Mr. Iron Chef 1994: Final (Yellowtail)
62.  3-2         06 Jan 95  Chen vs Toshiyuki Nakagawa (Mochi)
63.  3-3         13 Jan 95  Sakai vs Koji Yamada (Turnip)
64.  3-4         20 Jan 95  Chen vs Hisao Oidate (Chinese Cabbage)
65.  3-5         27 Jan 95  Sakai vs Fuyuko Kondo (Apple & Chocolate)
66.  3-6         03 Feb 95  Chen vs Yoshie Urabe (Soybean)
67.  3-7         10 Feb 95  Michiba vs Masao Suzuki (Matsuba Crab)
68.  3-8         17 Feb 95  Chen vs Kunihiko Hashimoto (Taro)
69.  3-9         24 Feb 95  Sakai vs Toshihiro Komine (Asparagus)
70.  3-10        03 Mar 95  Michiba vs Wang Zhijian (Egg)
71.  3-11        10 Mar 95  Chen vs Tetsutoshi Shimazu (Squid)
72.  3-12        17 Mar 95  Sakai vs Shigeo Yuasa (Cod)
73.  3-13        31 Mar 95  Hong Kong Special
74.  3-14        07 Apr 95  Chen vs Chiyo Cho (Tofu)
75.  3-15        14 Apr 95  Ishinabe vs Sawaguchi Tomoyuki (Flounder)
76.  3-16        21 Apr 95  Sakai vs Kunio Santo (Clam)
77.  3-17        28 Apr 95  Michiba vs Keisuke Tamano (Tilefish)
78.  3-18        05 May 95  Chen vs Lee Myong Suk (Liver)
79.  3-19        12 May 95  Sakai vs Isao Yanagidate (Caviar)
80.  3-20        19 May 95  Chen vs Elio Orsara (Kajiki Tuna)
81.  3-21        26 May 95  Michiba vs Etsuo Joh (Broccoli)
82.  3-22        02 Jun 95  Sakai vs Katsuo Ohmiya (Onion)
83.  3-23        09 Jun 95  Sakai vs Kazutaka Okabe (Lamb)
84.  3-24        16 Jun 95  Michiba vs Zeng Mingxing (Blue Crab)
85.  3-25        23 Jun 95  Chen vs Yukihiro Noda (Sardine)
86.  3-26        30 Jun 95  Ishinabe vs Yanagidate Isao (Avocado)
87.  3-27        07 Jul 95  Sakai vs Takayoshi Kawai (Sole)
88.  3-28        14 Jul 95  Sakai vs Haruyoshi Omino (Sweetfish)
89.  3-29        21 Jul 95  Chen vs Li Jinlun (Swallow's Nest)
90.  3-30        28 Jul 95  Sakai vs Shinichi Nagamatsu (Eggplant)
91.  3-31        04 Aug 95  Chen vs Hisama Hirano (Sea Urchin)
92.  3-32        11 Aug 95  Michiba vs Kenji Kaji (Umeboshi)
93.  3-33        18 Aug 95  Michiba and Sakai vs The Cuomo Brothers (Tomato)
94.  3-34        25 Aug 95  Chen vs Yoshiko Takemasa (Short-necked Clam)
95.  3-35        01 Sep 95  Sakai vs Joël Bruant (Salmon)
96.  3-36        08 Sep 95  Michiba vs Minoru Noda (Matsutake Mushroom)
97.  3-37        15 Sep 95  Sakai vs Philippe Aubron (Crayfish)
98.  3-38        22 Sep 95  Chen vs Tsuguo Fujiwara (Sea Cucumber)
99.  3-39        06 Oct 95  1995 Iron Chef World Cup
100.  3-40        13 Oct 95  Sakai vs Sadaharu Nakajima (Rice)
101.  3-41        20 Oct 95  Michiba vs Lin Kunbi (Potato)
102.  3-42        28 Oct 95  Michiba vs Lin Kunbi Overtime (Sweet Potato)
103.  3-43        03 Nov 95  Chen vs Masahiko Hagiwara (Scampi)
104.  3-44        10 Nov 95  Chen vs Kiyotaka Ikegawa (Horsehair Crab)
105.  3-45        17 Nov 95  Sakai vs Toshiro Kandagawa (Lotus Root)
106.  3-46        24 Nov 95  Sakai vs Bruno Ménard (Escargot)
107.  3-47        01 Dec 95  Chen vs Sozo Miyamoto (Carp)
108.  3-48        08 Dec 95  Sakai vs Tadamichi Ohta (Octopus)
109.  3-49        15 Dec 95  Sakai vs Philippe Groult (Oyster)
110.  3-50        22 Dec 95  Mr Iron Chef 1995: Chen vs. Sakai (Chicken)

Season 4

111.  4-1         03 Jan 96  Mr Iron Chef 1995 :Chen vs Michiba (Beef)
112.  4-2         05 Jan 96  The Legend of Michiba
113.  4-3         12 Jan 96  Chen vs Gao Jinyi (Dried Abalone)
114.  4-4         19 Jan 96  Sakai vs Hidetoshi Ushimaru (Curry Powder)
115.  4-5         26 Jan 96  Chen vs Hiroshi Yamanobe (Scorpionfish)
116.  4-6         02 Feb 96  Chen vs Watanabe Yoji (Snapping Turtle)
117.  4-7         09 Feb 96  Sakai vs Tadashi Yanagi (Pear & Chocolate)
118.  4-8         16 Feb 96  Sakai vs Jinichi Tateyama (Leek)
119.  4-9         23 Feb 96  Chen vs Takaya Nakazawa (Shiitake Mushroom)
120.  4-10        01 Mar 96  Nakamura vs Kiyoshi Suzuki (Foie Gras)
121.  4-11        08 Mar 96  Chen vs Tatsujiro Yoshida (Cod)
122.  4-12        15 Mar 96  Sakai vs Senji Osada (Scallop)
123.  4-13        22 Mar 96  Nakamura vs Lin Kunbi (Bell Pepper)
124.  4-14        29 Mar 96  Chen vs Katsuaki Mori (Spinach)
125.  4-15        05 Apr 96  France Special Part I: Nakamura vs. Bernard Leprince (Salmon)
126.  4-16        12 Apr 96  France Special Part II: Sakai vs. Pierre Gagnaire (Homard Lobster)
127.  4-17        19 Apr 96  Nakamura vs. Toyoaki Suganuma (Egg)
128.  4-18        26 Apr 96  Chen vs. He Yewen (Lettuce)
129.  4-19        03 May 96  Nakamura vs. Katsuko Nanao (Cod Roe)
130.  4-20        10 May 96  Chen vs Shunji Morikawa (Pineapple)
131.  4-21        17 May 96  Sakai vs Tamotsu Takao (Abalone)
132.  4-22        24 May 96  Nakamura vs. Kenji Motai (Udon)
133.  4-23        31 May 96  Chen vs Ichio Gotoh (Cuttlefish)
134.  4-24        07 Jun 96  Sakai vs Sonobe Yoshinobu (Salmon Roe)
135.  4-25        14 Jun 96  Nakamura vs Son Kangi (Pomfret)
136.  4-26        21 Jun 96  Sakai vs Philippe Batton (Bacon)
137.  4-27        28 Jun 96  Nakamura vs Tozawa Hideo (Clam)
138.  4-28        05 Jul 96  Chen vs Nomura Takayuk (Ayu)
139.  4-29        12 Jul 96  Nakamura vs Yamamoto Hideki (Conger)
140.  4-30        19 Jul 96  Sakai vs Uki Yoshimasa (Tuna)
141.  4-31        26 Jul 96  Nakamura vs Toriumi Masaru (Oyster)
142.  4-32        02 Aug 96  Chen vs Yamamoto Takeshi (Pork)
143.  4-33        09 Aug 96  Nakamura vs Thierry Houngues (Caviar)
144.  4-34        16 Aug 96  Chen vs Tsugawa Toshizo (Sea Eel)
145.  4-35        23 Aug 96  Sakai vs Sugawara Ken'ji (Corn)
146.  4-36        30 Aug 96  Chen vs. Shinsuke Shimada (Fleshy Prawn)
147.  4-37        06 Sep 96  Nakamura vs Uetake Toshimasa (Peach)
148.  4-38        13 Sep 96  Sakai vs So Choumei (Softcrab)
149.  4-39        20 Sep 96  Nakamura vs Endo Tokuo (Mackerel Pike)
150.  4-40        04 Oct 96  Chen vs Kashiwabara Takeo (Wax Gourd)
151.  4-41        11 Oct 96  Chen Over Time (Shark Fin)
152.  4-42        18 Oct 96  Nakamura vs Fujita Shin (Soba)
153.  4-43        25 Oct 96  Nakamura vs Ogusu Ryuichi (Chestnut)
154.  4-44        01 Nov 96  Chen vs Daniela Ozik (Mushroom)
155.  4-45        08 Nov 96  Sakai vs Yamaoka Hiroshi (Chinese Cabbage)
156.  4-46        15 Nov 96  Sakai vs Wein Nishi (Apple)
157.  4-47        22 Nov 96  Nakamura vs Kuroki Kenjiro (Angler)
158.  4-48        29 Nov 96  Nakamura vs Miyashiro Kiyoshi (Cow's Tongue)
159.  4-49        06 Dec 96  Chen vs Ishizaki Yukio (Garlic)
160.  4-50        13 Dec 96  Sakai vs Suzuki Yoshio (Orange)
161.  4-51        20 Dec 96  Nakamura vs Belnare Lebrance (Gull)
162.  4-52        31 Dec 96  Nakamura vs. Michiba (Pork, Sweet Potato, and Octopus)

Season 5

163.  5-1         10 Jan 97  Sakai vs Kasahara Hiroshi (Rice Cake)
164.  5-2         17 Jan 97  Chen vs Michifude Hiroshi (Dried Scallop)
165.  5-3         24 Jan 97  Sakai vs Rory Kennedy (Rabbit)
166.  5-4         31 Jan 97  Sakai vs Rory Kennedy (Pigeon) Overtime
167.  5-5         07 Feb 97  Nakamura vs Morieda Hiroyoshi (Crab)
168.  5-6         14 Feb 97  Chen vs Kou Houkou (Rice)
169.  5-7         21 Feb 97  Sakai vs Shimada Tetsuya (Truffle)
170.  5-8         28 Feb 97  Nakamura vs Yamazaki Tateo (Nattou)
171.  5-9         07 Mar 97  Sakai vs Jyo Etsuo (Wine)
172.  5-10        14 Mar 97  Chen vs Wakiya Yuji (Papaya)
173.  5-11        21 Mar 97  Nakamura vs Mera Takashi (Seaweed)
174.  5-12        28 Mar 97  Sakai vs Kitami Hiroyuki (Honey)
175.  5-13        11 Apr 97  Nakamura vs You Koukan (Hanami Festival)
176.  5-14        18 Apr 97  Sakai vs Okumura Shinzou (Bamboo Shoot)
177.  5-15        25 Apr 97  Chen vs Ootsuki Chihiro (Tomato)
178.  5-16        02 May 97  Sakai vs Sasaki Kiyoyasu (Perch)
179.  5-17        09 May 97  Nakamura vs Azumaya Norio (Pork)
180.  5-18        16 May 97  Nakamura vs Jillian Harst (Ostrich)
181.  5-19        23 May 97  Chen vs Takagi Masao (Duck's Egg)
182.  5-20        30 May 97  Sakai vs Germano Orsara (Ham)
183.  5-21        06 Jun 97  Nakamura vs Sakane Hisahito (Sea Eel)
184.  5-22        13 Jun 97  Kobe vs Hagiwara Masahiko (Pasta)
185.  5-23        20 Jun 97  Sakai vs Sato Norio (Amberjack - Kampachi)
186.  5-24        27 Jun 97  Chen vs Syu Kenchu (Akahata - Grouper)
187.  5-25        04 Jul 97  Nakamura vs Kashima Masami (Prawn)
188.  5-26        11 Jul 97  Sakai vs Ishikawa Toshiyuki (Sea Urchin)
189.  5-27        18 Jul 97  Chen vs Matsuno Yoshikazu (Mantis Shrimp - Shako)
190.  5-28        25 Jul 97  Kobe vs Stephan Tabacchi (Cabbage)
191.  5-29        01 Aug 97  Sakai vs Toyoshima Seiji (Milk)
192.  5-30        08 Aug 97  Nakamura Chin vs Sakai Kobe (Watermelon)
193.  5-31        15 Aug 97  Chen vs Souseiko Kawaguchi (Eggplant)
194.  5-32        22 Aug 97  Sakai vs Androsoni Pietro (Melon)
195.  5-33        29 Aug 97  Nakamura vs Kojima Koten (Potato)
196.  5-34        05 Sep 97  Nakamura vs Kojima Koten (Flatfish) Overtime
197.  5-35        12 Sep 97  Sakai vs Nakajima Toshiyuki (Cow's Cheek)
198.  5-36        26 Sep 97  Chen vs Igarashi Miyuki (Cucumber)
199.  5-37        03 Oct 97  Kobe vs Imai Fujio (Matsutake)
200.  5-38        10 Oct 97  1997 World Cup
201.  5-39        17 Oct 97  Chen vs Nagasaka Matsuo (Spareribs)
202.  5-40        24 Oct 97  Sakai vs Goto Masashi (Prawn)
203.  5-41        31 Oct 97  Kobe vs Seki Yuji (Chestnut)
204.  5-42        14 Nov 97  Nakamura vs Azuma Keiji (Lamb)
205.  5-43        21 Nov 97  Chen vs Matsushima Toru (Crab)
206.  5-44        28 Nov 97  Kobe vs Takahashi Kazunari (Milt)
207.  5-45        05 Dec 97  Kobe vs Takahashi Kazunari (Shrimp) Over Time
208.  5-46        12 Dec 97  Nakamura vs Moris Guilett (Scallop)
209.  5-47        19 Dec 97  Kobe vs Takagi Yasumasa (Strawberry)
210.  5-48        26 Dec 97  Nakamura vs Kandagawa Toshiro (Longtooth Grouper)

Season 6

211.  6-1         09 Jan 98  Chen vs Inoue Akihiko (Aramaki Salmon)
212.  6-2         16 Jan 98  Kobe vs Fukazu Yasuhiro (Deer)
213.  6-3         23 Jan 98  Sakai vs Matsumoto Yoshimasa (Pine Needle Crab)
214.  6-4         30 Jan 98  Chen vs Tou Choki (Black Tiger)
215.  6-5         06 Feb 98  Sakai vs Sato Fumiaki (Radish)
216.  6-6         13 Feb 98  Nakamura Retirement Special
217.  6-7         20 Feb 98  Nakamura's Retirement Special (Tuna) Part II
218.  6-8         27 Feb 98  Morimoto vs Yukio Hirayama (Red Snapper)
219.  6-9         06 Mar 98  Sakai vs Motohito Kondo (Girls' Festival)
220.  6-10        13 Mar 98  Kobe vs. Mario Frittoli (Broccoli)
221.  6-11        04 Apr 98  Morimoto vs Masayoshi Kimura (Rice)
222.  6-12        10 Apr 98  Sakai vs Tomoji Ichikawa (Guinea Fowl)
223.  6-13        17 Apr 98  Chen vs Mitsuro Harada (Spanish Mackerel)
224.  6-14        24 Apr 98  Chen vs Takashi Shimamura (Pen Shell)
225.  6-15        01 May 98  Morimoto vs. Tetsuo Hagiwara (Bamboo Shoots)
226.  6-16        08 May 98  Kobe vs. Yosei Watanabe (Mango)
227.  6-17        15 May 98  Morimoto vs. Yasuhiko Habuchi (Asparagus)
228.  6-18        22 May 98  Chen vs Liang Shuqing (Pork Belly)
229.  6-19        29 May 98  Chen vs Liang Shuqing (Konnyaku) Overtime
230.  6-20        05 Jun 98  Sakai vs Kumiko Kobayashi (Mishima Beef)
231.  6-21        12 Jun 98  Morimoto vs Kenichi Miyanaga (Sweetfish)
232.  6-22        19 Jun 98  Chen vs Kentaro (Potato)
233.  6-23        26 Jun 98  Kobe vs. Yasuhiro Sasajima (Eggplant)
234.  6-24        03 Jul 98  Morimoto vs. Takaji Yoshida (Tofu)
235.  6-25        10 Jul 98  Sakai vs Shuzo Shimokawa (Jinhua Pork)
236.  6-26        17 Jul 98  Chen vs. Junichi Itoh (Yogurt)
237.  6-27        24 Jul 97  Morimoto vs Takeshi Kajimoto (Abalone)
238.  6-28        31 Jul 98  Kobe vs Miyoko Sakai (Blue Crab)
239.  6-29        07 Aug 98  Morimoto vs Hirokazu Handa (Giant Eel)
240.  6-30        14 Aug 98  Sakai vs Masanobu Watabe (Peach)
241.  6-31        21 Aug 98  Chen vs Kaoru Miyazawa (Carp)
242.  6-32        28 Aug 98  2000th Dish: French vs Chinese Part I
243.  6-33        04 Sep 98  2000th Dish: French vs Chinese Part II
244.  6-34        11 Sep 98  Sakai vs Kyonori Miura (Squid)
245.  6-35        18 Sep 98  Chen vs Hideki Maruyama (Sardine)
246.  6-36        25 Sep 98  Morimoto vs. Shuichi Fujii (Juvenile Salmon)
247.  6-37        02 Oct 98  Kobe vs. Shinya Tasaki (Tuna)
248.  6-38        09 Oct 98  Sakai vs Ron Siegel (Lobster)
249.  6-39        16 Oct 98  Chen vs Kyoko Kagata (Veal)
250.  6-40        23 Oct 98  Morimoto vs Tatsutoshi Kumamoto (Natto)


Back to
TOP
Printable
Guide
@TVmaze
Show
Summary
@TVmaze
list as
.csv
IMDb Share
TV
Wiki-
pedia
FAQ SEARCH
epguides
& TV.com
Menus
& Grids

NOTES

 


The home sites for this guide are http://epguides.com/ for show info and http://www.tvmaze.com/ for episode details.

Contact Us: To correct episode titles click through the episode and submit corrections via the specific list provider. For other concerns and corrections, click here.


Disclaimer: We have no connection with the show or the network. We are just providing information, which we hope fans will find useful. We cannot vouch for the user experience provided by external sites.

This guide may be distributed and copied freely, in its entirety, for personal use. All original author and copyright information must remain intact. Any sales or other uses of this document are expressly forbidden, without the specific consent of the author(s).