number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,03 Aug 15,"Eamonn Holmes","https://www.tvmaze.com/episodes/556377/the-tv-that-made-me-1x01-eamonn-holmes"
2,1,2,04 Aug 15,"Sandi Toksvig","https://www.tvmaze.com/episodes/556378/the-tv-that-made-me-1x02-sandi-toksvig"
3,1,3,05 Aug 15,"Natalie Cassidy","https://www.tvmaze.com/episodes/556379/the-tv-that-made-me-1x03-natalie-cassidy"
4,1,4,06 Aug 15,"Jo Wood","https://www.tvmaze.com/episodes/556380/the-tv-that-made-me-1x04-jo-wood"
5,1,5,07 Aug 15,"Linford Christie","https://www.tvmaze.com/episodes/556381/the-tv-that-made-me-1x05-linford-christie"
6,1,6,10 Aug 15,"Rory McGrath","https://www.tvmaze.com/episodes/556382/the-tv-that-made-me-1x06-rory-mcgrath"
7,1,7,11 Aug 15,"Carol Kirkwood","https://www.tvmaze.com/episodes/556383/the-tv-that-made-me-1x07-carol-kirkwood"
8,1,8,12 Aug 15,"Lesley Joseph","https://www.tvmaze.com/episodes/556384/the-tv-that-made-me-1x08-lesley-joseph"
9,1,9,13 Aug 15,"Helen Skelton","https://www.tvmaze.com/episodes/556385/the-tv-that-made-me-1x09-helen-skelton"
10,1,10,14 Aug 15,"Gok Wan","https://www.tvmaze.com/episodes/556386/the-tv-that-made-me-1x10-gok-wan"
11,1,11,17 Aug 15,"Pam Ayres","https://www.tvmaze.com/episodes/556387/the-tv-that-made-me-1x11-pam-ayres"
12,1,12,18 Aug 15,"Stephen K Amos","https://www.tvmaze.com/episodes/556388/the-tv-that-made-me-1x12-stephen-k-amos"
13,1,13,19 Aug 15,"Adil Ray","https://www.tvmaze.com/episodes/556389/the-tv-that-made-me-1x13-adil-ray"
14,1,14,20 Aug 15,"Ann Widdecombe","https://www.tvmaze.com/episodes/556390/the-tv-that-made-me-1x14-ann-widdecombe"
15,1,15,21 Aug 15,"Martin Roberts","https://www.tvmaze.com/episodes/556391/the-tv-that-made-me-1x15-martin-roberts"
16,1,16,24 Aug 15,"Gyles Brandreth","https://www.tvmaze.com/episodes/556392/the-tv-that-made-me-1x16-gyles-brandreth"
17,1,17,25 Aug 15,"Penny Smith","https://www.tvmaze.com/episodes/556393/the-tv-that-made-me-1x17-penny-smith"
18,1,18,26 Aug 15,"Vanessa Feltz","https://www.tvmaze.com/episodes/556394/the-tv-that-made-me-1x18-vanessa-feltz"
19,1,19,27 Aug 15,"Duncan Bannatyne","https://www.tvmaze.com/episodes/556395/the-tv-that-made-me-1x19-duncan-bannatyne"
20,1,20,28 Aug 15,"Rebecca Adlington","https://www.tvmaze.com/episodes/556396/the-tv-that-made-me-1x20-rebecca-adlington"
21,2,1,07 Mar 16,"John Thomson (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/631455/the-tv-that-made-me-2x01-john-thomson"
22,2,2,08 Mar 16,"Dame Esther Rantzen (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/631456/the-tv-that-made-me-2x02-dame-esther-rantzen"
23,2,3,09 Mar 16,"John Prescott (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/631457/the-tv-that-made-me-2x03-john-prescott"
24,2,4,10 Mar 16,"Nina Wadia (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/631464/the-tv-that-made-me-2x04-nina-wadia"
25,2,5,11 Mar 16,"Mariella Frostrup (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/631468/the-tv-that-made-me-2x05-mariella-frostrup"
26,2,6,13 Mar 16,"John Hannah (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/642194/the-tv-that-made-me-2x06-john-hannah"
27,2,7,15 Mar 16,"Alison Hammond","https://www.tvmaze.com/episodes/642634/the-tv-that-made-me-2x07-alison-hammond"
28,2,8,16 Mar 16,"Johnny Ball","https://www.tvmaze.com/episodes/642635/the-tv-that-made-me-2x08-johnny-ball"
29,2,9,17 Mar 16,"Alex Jones","https://www.tvmaze.com/episodes/642637/the-tv-that-made-me-2x09-alex-jones"
30,2,10,18 Mar 16,"Joe Swash","https://www.tvmaze.com/episodes/642638/the-tv-that-made-me-2x10-joe-swash"
31,2,11,21 Mar 16,"Myleene Klass (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/657023/the-tv-that-made-me-2x11-myleene-klass"
32,2,12,22 Mar 16,"Richard Ridings (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/657024/the-tv-that-made-me-2x12-richard-ridings"
33,2,13,23 Mar 16,"Paul Martin (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/657025/the-tv-that-made-me-2x13-paul-martin"
34,2,14,24 Mar 16,"Kirsty Wark (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/657026/the-tv-that-made-me-2x14-kirsty-wark"
35,2,15,25 Mar 16,"Amanda Abbington (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/657027/the-tv-that-made-me-2x15-amanda-abbington"
36,2,16,28 Mar 16,"Anita Dobson (45 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/667838/the-tv-that-made-me-2x16-anita-dobson"
37,2,17,29 Mar 16,"Richard Arnold","https://www.tvmaze.com/episodes/667839/the-tv-that-made-me-2x17-richard-arnold"
38,2,18,30 Mar 16,"Rachel Khoo","https://www.tvmaze.com/episodes/667841/the-tv-that-made-me-2x18-rachel-khoo"
39,2,19,31 Mar 16,"Kate Garraway","https://www.tvmaze.com/episodes/667842/the-tv-that-made-me-2x19-kate-garraway"
40,2,20,01 Apr 16,"Hazel Irvine","https://www.tvmaze.com/episodes/667856/the-tv-that-made-me-2x20-hazel-irvine"