number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,16 Sep 08,"Främmande fågel, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669223/maria-wern-1x01-frammande-fagel-del-1"
2,1,2,23 Sep 08,"Främmande fågel, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669224/maria-wern-1x02-frammande-fagel-del-2"
3,1,3,30 Sep 08,"Främmande fågel, del 3","https://www.tvmaze.com/episodes/669225/maria-wern-1x03-frammande-fagel-del-3"
4,1,4,07 Oct 08,"Främmande fågel, del 4","https://www.tvmaze.com/episodes/669226/maria-wern-1x04-frammande-fagel-del-4"
5,2,1,24 Nov 10,"Stum sitter guden, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669230/maria-wern-2x01-stum-sitter-guden-del-1"
6,2,2,01 Dec 10,"Stum sitter guden, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669231/maria-wern-2x02-stum-sitter-guden-del-2"
7,2,3,08 Dec 10,"Alla de stillsamma döda, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669232/maria-wern-2x03-alla-de-stillsamma-doda-del-1"
8,2,4,15 Dec 10,"Alla de stillsamma döda, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669233/maria-wern-2x04-alla-de-stillsamma-doda-del-2"
9,3,1,22 Jun 11,"Drömmar ur snö (90 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/669236/maria-wern-3x01-drommar-ur-sno"
10,3,2,20 Jul 11,"Må döden sova (90 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/669238/maria-wern-3x02-ma-doden-sova"
11,3,3,17 Aug 11,"Svart fjäril (90 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/669239/maria-wern-3x03-svart-fjaril"
12,3,4,14 Sep 11,"Pojke försvunnen (90 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/669240/maria-wern-3x04-pojke-forsvunnen"
13,3,5,04 Jan 12,"Inte ens det förflutna (90 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/669242/maria-wern-3x05-inte-ens-det-forflutna"
14,4,1,20 May 14,"Drömmen förde dig vilse, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669247/maria-wern-4x01-drommen-forde-dig-vilse-del-1"
15,4,2,21 May 14,"Drömmen förde dig vilse, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669271/maria-wern-4x02-drommen-forde-dig-vilse-del-2"
16,4,3,26 May 14,"Först när givaren är död, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669249/maria-wern-4x03-forst-nar-givaren-ar-dod-del-1"
17,4,4,27 May 14,"Först när givaren är död, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669272/maria-wern-4x04-forst-nar-givaren-ar-dod-del-2"
18,5,1,16 Mar 16,"Min lycka är din, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669257/maria-wern-5x01-min-lycka-ar-din-del-1"
19,5,2,23 Mar 16,"Min lycka är din, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669258/maria-wern-5x02-min-lycka-ar-din-del-2"
20,5,3,30 Mar 16,"De döda tiger, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/669259/maria-wern-5x03-de-doda-tiger-del-1"
21,5,4,06 Apr 16,"De döda tiger, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/669265/maria-wern-5x04-de-doda-tiger-del-2"
22,6,1,13 Apr 16,"Dit ingen når, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1200318/maria-wern-6x01-dit-ingen-nar-del-1"
23,6,2,20 Apr 16,"Dit ingen når, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1200319/maria-wern-6x02-dit-ingen-nar-del-2"
24,6,3,27 Apr 16,"Smutsiga avsikter, del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1200320/maria-wern-6x03-smutsiga-avsikter-del-1"
25,6,4,04 May 16,"Smutsiga avsikter, del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1200321/maria-wern-6x04-smutsiga-avsikter-del-2"
26,7,1,22 Aug 18,"Den eld som brinner: Del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1595150/maria-wern-7x01-den-eld-som-brinner-del-1"
27,7,2,29 Aug 18,"Den eld som brinner: Del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1595151/maria-wern-7x02-den-eld-som-brinner-del-2"
28,7,3,05 Sep 18,"Ringar på vattnet: Del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1595152/maria-wern-7x03-ringar-pa-vattnet-del-1"
29,7,4,12 Sep 18,"Ringar på vattnet: Del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1595153/maria-wern-7x04-ringar-pa-vattnet-del-2"
30,7,5,19 Sep 18,"Viskningar i vinden: Del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1595154/maria-wern-7x05-viskningar-i-vinden-del-1"
31,7,6,26 Sep 18,"Viskningar i vinden: Del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1595155/maria-wern-7x06-viskningar-i-vinden-del-2"
32,7,7,03 Oct 18,"Jord ska du åter vara: Del 1","https://www.tvmaze.com/episodes/1595156/maria-wern-7x07-jord-ska-du-ater-vara-del-1"
33,7,8,10 Oct 18,"Jord ska du åter vara: Del 2","https://www.tvmaze.com/episodes/1595157/maria-wern-7x08-jord-ska-du-ater-vara-del-2"
34,8,1,19 Apr 21,"Fienden i bland oss (1)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987153/maria-wern-8x01-fienden-i-bland-oss-1"
35,8,2,19 Apr 21,"Fienden i bland oss (2)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987154/maria-wern-8x02-fienden-i-bland-oss-2"
36,8,3,26 Apr 21,"En orättvis rättvisa (1)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987155/maria-wern-8x03-en-orattvis-rattvisa-1"
37,8,4,26 Apr 21,"En orättvis rättvisa (2)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987156/maria-wern-8x04-en-orattvis-rattvisa-2"
38,8,5,03 May 21,"Ondskans djupa rot (1)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987157/maria-wern-8x05-ondskans-djupa-rot-1"
39,8,6,03 May 21,"Ondskans djupa rot (2)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987158/maria-wern-8x06-ondskans-djupa-rot-2"
40,8,7,10 May 21,"Som skuggor (1)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987159/maria-wern-8x07-som-skuggor-1"
41,8,8,10 May 21,"Som skuggor (2)","https://www.tvmaze.com/episodes/1987160/maria-wern-8x08-som-skuggor-2"