number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,10 Jun 20,"Olimpo (36 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1868832/reality-z-1x01-olimpo"
2,1,2,10 Jun 20,"O Programa Acabou (28 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876276/reality-z-1x02-o-programa-acabou"
3,1,3,10 Jun 20,"Supermercado (29 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876277/reality-z-1x03-supermercado"
4,1,4,10 Jun 20,"Zeus (26 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876278/reality-z-1x04-zeus"
5,1,5,10 Jun 20,"O Fim (29 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876279/reality-z-1x05-o-fim"
6,1,6,10 Jun 20,"Wild Thing (34 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876280/reality-z-1x06-wild-thing"
7,1,7,10 Jun 20,"O Chamado (33 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876281/reality-z-1x07-o-chamado"
8,1,8,10 Jun 20,"O Futuro","https://www.tvmaze.com/episodes/1876282/reality-z-1x08-o-futuro"
9,1,9,10 Jun 20,"O Portão (29 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876283/reality-z-1x09-o-portao"
10,1,10,10 Jun 20,"Sejam Humanos (32 min)","https://www.tvmaze.com/episodes/1876284/reality-z-1x10-sejam-humanos"