number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,23 Nov 09,"Steinpas Family","https://www.tvmaze.com/episodes/1925990/find-my-family-1x01-steinpas-family"
2,1,2,30 Nov 09,"Arend & DeHaven","https://www.tvmaze.com/episodes/1925991/find-my-family-1x02-arend-dehaven"
3,1,3,07 Dec 09,"Spencer & Curtis","https://www.tvmaze.com/episodes/1925992/find-my-family-1x03-spencer-curtis"
4,1,4,14 Dec 09,"Evans & Finn","https://www.tvmaze.com/episodes/1925993/find-my-family-1x04-evans-finn"
5,1,5,21 Dec 09,"Nadeau & Bashaw","https://www.tvmaze.com/episodes/1925994/find-my-family-1x05-nadeau-bashaw"