number,season,episode,airdate,title,tvmaze link
1,1,1,11 Aug 21,"Whitney Houston","https://www.tvmaze.com/episodes/2156023/superstar-1x01-whitney-houston"
2,1,2,18 Aug 21,"Kobe Bryant","https://www.tvmaze.com/episodes/2156024/superstar-1x02-kobe-bryant"
3,1,3,25 Aug 21,"John Ritter","https://www.tvmaze.com/episodes/2156025/superstar-1x03-john-ritter"
4,1,4,01 Sep 21,"Richard Pryor","https://www.tvmaze.com/episodes/2166123/superstar-1x04-richard-pryor"
5,1,5,20 Oct 21,"Robin Williams","https://www.tvmaze.com/episodes/2194503/superstar-1x05-robin-williams"
6,1,6,30 Nov 21,"George Michael","https://www.tvmaze.com/episodes/2219979/superstar-1x06-george-michael"